?

Smaoineachaidhean Sorcha

Am Beatha Neonach aig Nighean Neonach

Name:
Sorcha-Aodhagán Pentland
Birthdate:
31 July
External Services:
  • sorcha_aodhagan@livejournal.com
Haidh

Seo an leabhar-latha Ghàidhlig agus fosgailte agam. Tha fear eile agam a tha ‘caraidean a-mhàin’ sa bheurla. Tha mi a’ cruthachadh seo leum-fhìn agus cuideachd airson daoine eile a tha airson Gàidhlig ionnsachadh anns na coimhearsnachdan Gàidhlig an-seo. Bha mi airson pìos beag sgrìobhadh sa Ghàidhlig gach latha mu dheidhinn mo bheatha. Bidh mi a’ dèanamh tòrr rudan mar leughadh, sgrìobhadh, siubhal, ag òl cus ti ‘s cofaidh....’s mar sin air adhart.

Tha mi às an t-Eilean Sgitheanach agus ged nach robh Gàidhlig agam fo thùs, tha mi fileanta gu leòr a-nis air sgath ‘s gun do rinn mi Gàidhlig aig Àrd Sgoil Phort Rìgh agus bha mi nam oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig.

Gaol ‘s Pògan,
Sorcha
eòlas-inntinn, feallsanachadh, leughadh, sgriobhadh, sgrùdadh creideamhan eadar-dhealaichte, siubhal

Statistics